Natuur

Weidevogels

Weidevogels

Weidevogels Klokhuis

Als Gildeboer leveren we een actieve bijdrage aan de terugkeer van bedreigde weidevogels in Nederland door te zorgen voor drassige, kruidenrijke weiden. We maaien bewust later in het jaar. Zo besparen we de groeiende, bloeiende planten en kruiden en laten we de weidevogels rustig broeden en vervolgens wordt er ruimte en rust geboden waarin de kuikens kunnen groeien.

Een echte activiteit voor in het voorjaar/zomer is dan ook de weidevogels spotten. Omdat de meeste vogels schuw zijn en zeker als ze aan het broeden zijn, hebben we een vogelkijkhut gemaakt bij het plasdras om van een afstandje te vogels te bekijken zonder dat ze gestoord worden. Ook als u het wandelpad langs het meer loopt komt u een vogelkijkhut tegen. Vergeet dus niet om een verrekijker mee te nemen!

Doordat we deze maatregelen treffen, leveren wij melk voor Weide Weelde. Bezoek de website van Weide Weelde voor meer informatie over dit product. 

Zie onderstaand filmpje met Camilla Dreef, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland, die een rondje mee gaat op ons bedrijf.

 

 

Weidevogels Camping Lân en mar

Wij vinden het behoud van de weidevogel belangrijk. De ganzen redden zich heel goed, daar zijn er zo langzamerhand wel heel veel van. Vroeger zag je deze trek vogel (gans) nauwelijks in het weiland. Andere vogels zoals de kiewit en grutto waren er altijd al. Samen met de vogelbeschermvereniging hier uit de buurt worden voor het maaien nestbeschermers geplaatst. Boer Andre maait dan om deze plekken heen. Ook stapt boer Andre uit zijn trekker om uitgevlogen jongen een stukje verderop weer los te laten. We hebben ook stukken land die we later in het seizoen maaien om zo de vogels een kans te geven meerdere eieren te broeden. Verder hebben we nog een stuk land "Staatsbosbeheer".  Hier mag alleen droge mest op komen. Dus geen drijf en kunstmest.

 

 

 

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een duurzamere landbouw is goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Lees hier hoe de kleinenatuurcampings hun steentje aan bijdagen

Duurzaamheid klokhuis

De melk die wordt geproduceerd op boerderijcamping Het Klokhuis wordt verwerkt tot het product Weide Weelde, dit wordt samen gedaan met nog 12 boeren uit Noord Nederland die samen het Boerengilde vormen. Hiermee wordt een extra stap gezet in duurzaamheid, door te zorgen voor plasdras en rijke weiden; kruidenrijk grasland vol weidevogelgeluiden.

De Gildeboeren willen op een duurzame wijze melk produceren in balans met de natuur. Ze kiezen bewust voor ruime beweiding (minimaal 180 dagen) en voeren relatief veel hooi en weinig maïs. Door verantwoord natuurbeheer en bloemrijke en drassige weiden stimuleren ze biodiversiteit. Door deze kruidenrijke weiden kunnen de bedreigde weidevogels hun kleine kuikens grootbrengen en voelen ze zich weer thuis in Nederland.

Zo zorgen de melkveehouders van het Boerengilde voor duurzame melk, die wordt verwerkt door pure en smakelijke Weide Weelde zuivel. Zie www.weideweelde.nl voor meer informatie!

 

Duurzaamheid Lan en mar

Kringloopwijzer:  ook de melkfabriek FrieslandCampina stimuleert de boeren mee te doen met dit systeem. Door inzichten worden wij als boer gestimuleerd om onze kringloop te sluiten. Het doel is om met minder mineralen verlies op het bedrijf, te resulteren in minder kosten en verliezen naar bodem en lucht.

Grondwater: om niet teveel leidingwater te verspillen, maken wij gebruik van grondwater. Dit water wordt met een pomp uit de bodem gehaald. Vaak spoelen wij hiermee ook de toiletten door.  Veel beter toch ?
Warmte terugwinning: de melk van de koe is warm. Door het afkoelen van deze melk komt er warmte vrij. Deze warmte wordt bij ons her-gebruikt bij bijvoorbeeld het spoelwater. Handig toch ? 
Zonnepanelen:  op onze bedrijfsgebouwen liggen heel veel zonnepanelen. Zelf kunt u bij ons meekijken wat ze elke dag opleveren !
Vlog melk:  Wij leveren VLOG melk doordat de dieren gentechvrij voer krijgen. Dus geen soja meer uit het buitenland waar soms ook bossen voor moeten verdwijnen .Zie ook  Vlog melk video

Natuur

Natuur

Natuur Klokhuis

Om de broedomstandigheden voor de Grutto, en ook voor de andere weidevogelsoorten, te verbeteren doen wij mee aan Agrarisch Natuurbeheer. De melk die verwerkt wordt tot pure Weide Weelde is afkomstig van de Gildeboeren, waar boerderij Camping het Klokhuis één van is. Het Boerengilde is een groep melkveehouders die met hun boer zijn, hun levenswijze, staan voor oude waarden in een nieuwe tijd.

Niet alleen groter en meer, maar produceren met oog voor mens, dier en natuur. Ze willen laten zien dat hun vorm van veeteelt ook economisch aantrekkelijk is. De verschillende maatregelen die worden getroffen zijn te vinden op de website van www.weideweelde.nl.

 

 

Natuur Lan en mar

De boer zorgt met liefde voor zijn eigen land en werkt aan het vergroten van de biodiversiteit. Biodiversiteit is het behoud van alle soorten planten en dieren die thuis horen in het Nederlands landschap. Door zorgvuldig met de biodiversiteit om te gaan krijgen vogels, insecten, maar ook kruiden en bloemen de ruimte.

De boer houdt rekening met een aantal dingen om biodiversiteit te behouden. De slootkant houdt hij goed in de gaten. Hij maait sommige bijvoorbeeld de slootkanten later, waardoor de planten en insecten die in de slootkant leven de kans krijgen om te groeien.

Het gevolg? Gezond Hollands landschap vol koeien, fluitende vogels en bloemen in de wei.

Kijk maar eens op deze website voor meer informatie:  zorg voor natuur